Kortdurende psychotherapie

Kosten en vergoeding

Basistarief

Voor kortdurende psychotherapie houdt de praktijk de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) aan. Voor functiegerichte coaching is het basistarief € 175,- per sessie van 60 minuten, hier zijn de kosten van administratie en verslaglegging bij inbegrepen. Of deze en andere kosten worden vergoed hangt af van verschillende factoren. Als je verder scrolled op deze pagina vind je hier meer informatie over. Vraag voor de zekerheid altijd bij je zorgverzekeraar na welke kosten op welke manier vergoed worden. Zo kom je niet voor verassingen te staan.

Basis of Specialistisch?

Er zijn 2 vormen van verzekerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Basis GGz (BGGz) en Specialistische GGz (SGGz). Onder BGGz vallen lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan. Onder SGGz vallen problemen die complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig. Het bedrag dat je vergoed krijgt van je ziektekostenverzekeraar is bij ongecontracteerde zorg afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Bij gecontracteerde zorg krijgt je alles vergoed. In beide gevallen heb je een verwijzing van je huisarts nodig.

Verwijsbrief huisarts

Je hebt voor BGGz en de SGGz altijd een verwijsbrief van je huisarts nodig als je voor vergoeding van de kosten door je ziektekostenverzekeraar in aanmerking wilt komen. In de gedateerde verwijsbrief moet een omschrijving staan van (een vermoeden van) een psychische of psychiatrische stoornis. Je hebt altijd recht op inzage van je medische gegevens, dit betekent dat je de verwijsbrief dus ook zelf mag lezen. Als de verwijsbrief digitaal wordt verstuurd kun je om een kopie vragen. De verwijsbrief moet actueel zijn (niet ouder dan 9 maanden).

Gecontracteerde zorg

De praktijk heeft in 2024 een overeenkomst met de drie onderstaande grote ziektekostenverzekeraars (én onderliggende labels zoals onder meer Anderzorg, IZA, Univé, IZZ, etcetera). Ben je voor je ziektekosten bij een van deze drie verzekerd en valt jouw hulpvraag onder verzekerde zorg? Verrekening van de kosten zal dan rechtstreeks tussen de praktijk en betreffende zorgverzekeraar plaatsvinden. Vraag voor de zekerheid altijd bij je zorgverzekeraar na welke kosten op welke manier vergoed worden. De praktijk is in onderhandeling met een vierde grote verzekeraar voor 2025.

Ongecontracteerde zorg

Als de praktijk géén contract met je verzekeraar heeft afgesloten maar er is wel sprake van verzekerde zorg, dan noemen we dat ongecontracteerde zorg. Dat betekent dat de factuur rechtstreeks naar jou wordt gestuurd. Je bent zelf voor de betaling verantwoordelijk. Echter, afhankelijk van het type polis dat je hebt afgesloten wordt de factuur door je verzekeraar geheel of voor het grootste deel aan jou vergoed.

Heb je een restitutiepolis of een naturapolis?

Met een zuivere restitutiepolis ben je vrij in het kiezen van een behandelaar en krijg je de kosten veelal volledig vergoed. Bij een enkele zorgverzekeraar wordt echter bij een restitutiepolis niet het gehele bedrag vergoed. Bij een naturapolis krijg je een deel van de kosten vergoed, tussen de 50 en 80%. Kijk je polis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar voor je start met de therapie.

Eigen risico

Bij zowel gecontracteerde zorg als ongecontracteerde zorg spreekt je zorgverzekeraar eerst je eigen risico aan. In 2024 bedraagt het eigen risico € 385,- (tenzij je vrijwillig je eigen risico hebt verhoogd).

Tarieven bij niet verzekerde zorg/zelfbetaling

Valt je therapie niet binnen de verzekerde zorg? Dan worden de  kosten bij je in rekening gebracht. Voor klachten zonder diagnose (OVP) of wanneer je ervoor kiest zelf te betalen, is het tarief € 150 euro per sessie van 60 minuten inclusief administratietijd.

Tarief voor functiegerichte coaching

Voor functiegerichte coaching is het tarief € 175,- per sessie van 60 minuten inclusief administratie en eventuele rapportage. Veel werkgevers zijn bereid deze kosten over te nemen. Vraag dit na bij je werkgever en maak er voorafgaand afspraken over.

No show

Verschijn je niet bij een therapiesessie? Of zeg je je sessie niet tenminste 24 uur van tevoren af? Dan worden de kosten bij je in rekening gebracht en dien je die zelf te betalen, tenzij je een duidelijke reden hebt die je niet had kunnen voorzien. Het tarief  bedraagt € 35,- bij niet verschijnen zonder tijdig (24 uur) bericht vooraf, tenzij er sprake is van een dwingende onvoorziene omstandigheid.

Rekening

De rekening voor ongecontracteerde zorg en coaching ontvang je van het administratiekantoor DBC Prof. DBC Prof informeert je voorafgaande aan de therapie schriftelijk over de kosten, facturatie en betaalwijze. Zo kan er geen enkele onduidelijkheid ontstaan. Is er sprake van gecontracteerde zorg? DBC Prof rekent namens de praktijk direct af met je zorgverzekeraar.

Meer informatie

Heb je nog vragen over kosten en vergoeding? Bel gerust met Flora Versloot van DBC Prof. Je bereikt haar via telefoonnummer 06 39 46 29 40

Augustinusgebouw 3.09
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
Tel: 06 5371 2767
KvK: 81665504
AGB: 94065939
Bank: NL70KNAB0605282331

Kijk hoe de praktijk gewaardeerd wordt op:

Deze hulpverlener krijgt gemiddeld een 9,2!

Scroll naar boven
× Hoe kan ik je helpen?