Kortdurende psychotherapie

Kwaliteit

Spoed en praktijkwaarneming

Binnen kantoortijden is de praktijk telefonisch en via e-mail bereikbaar. Bij een spoedgeval buiten kantoortijd kun je je wenden tot je huisarts of de huisartsenpost. Die kan zo nodig de GGZ crisisdienst consulteren. Is de praktijk door onvoorziene omstandigheden langere tijd gesloten? Dan informeert één van de collega praktijken je over de waarneming.

Cliënttevredenheid

Na het afronden van de behandeling wordt je gevraagd een zogenaamde cliënt-tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Daarin kun je schriftelijk aangeven wat je aan de therapie en aan de therapeut hebt gehad. Je kunt natuurlijk op ieder moment in de therapie maar ook daarna, mondeling je ervaringen over therapie delen. Mocht je een klacht hebben en het lastig vinden dit te bespreken, dan kan je contact opnemen met een collega-praktijk (zie het kwaliteitsstatuut hieronder). In het uiterste geval kun je je wenden tot de geschillencommissie van P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen waar de praktijk bij is aangesloten. Via hen kun je je heel laagdrempelig wenden tot een klachtenfunctionaris van Klacht&Company.

Informatie-uitwisseling

Heb je geen bezwaar, dan informeer we de verwijzer, meestal is dit de huisarts. Dit doe we aan het begin en aan het einde van de therapie. We delen nóóit informatie met derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Geef je toestemming voor informatie-uitwisseling?! Dan doen we dat altijd schriftelijk en altijd in overleg met jou.

Beroepscode

In ons werk houden we ons aan de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van het Nederlands Instituut van Psychologen NIPde Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP of download het document hieronder. 

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een actueel door het Zorginstituut Nederland voorgeschreven en goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin staat hoe de zorg in de praktijk is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg worden gewaarborgd. Download het document hieronder.

Gegevensbescherming

De praktijk hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In de verklaring bescherming persoonsgegevens leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan. Download de verklaring hieronder.

Deze website maakt géén gebruik van cookies en verzamelt op géén enkele manier bezoekersinformatie.

Certificering

De praktijkvoering is gecertificeerd door het Nederlands Instituut van Psychologen NIP. Bekijk hieronder het certificaat. De wijze waarop en de omstandigheden waarop onze praktijkvoering wordt uitgeoefend voldoen aan de professionele standaard voor psychologen.

Beroepsverenigingen

De praktijk is aangesloten bij de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen, P3NL. Als psycholoog, psychotherapeut is de praktijkhouder volwaardig lid van het  Nederlands Instituut van Psychologen, NIP, de Vereniging Persoongerichte experiëntiële Psychotherapie, VPeP en de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepspsychotherapie, NVGP.

Augustinusgebouw 3.09
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
Tel: 06 5371 2767
KvK: 81665504
AGB: 94065939
Bank: NL70KNAB0605282331

Kijk hoe de praktijk gewaardeerd wordt op:

Deze hulpverlener krijgt gemiddeld een 9,2!

Scroll naar boven
× Hoe kan ik je helpen?